Länkar

Du som vill veta mer om
bildelning i Sverige titta på

http://bilpool.nu/ 

http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=128&parent01=10

http://www.falubilpool.nu/

https://www.facebook.com/#!/pages/Bilpolarna-i-Borl%C3%A4nge/145265402350157?fref=ts