Det kostar

Medlemsinsats 1.000 kronor
Insatsen betalas vid inträde och återfås vid utträde.

Nyckeldeposition 500 kronor per utkvitterad nyckel.

Årsavgift 360 kronor
13 kr per timme för lilla bilen och 19 kr per timme för stora bilen eller 156 kr respektive 228 kr för ett dygn. 
 22 respektive 20 kr per körd mil inklusive bensin.
 20 kr i bokningsavgift per bokning.

Rabatt 
Vid körningar över 20 mil ges en rabatt på 40 % av milavgiften på de mil som överstiger 20 mil.