Det kostar

Medlemsinsats 1.000 kronor
Insatsen betalas vid inträde och återfås vid utträde.

Nyckeldeposition 500 kronor per utkvitterad nyckel.

Årsavgift 360 kronor
+ 13 kr per timme eller 156 kr för ett dygn 
+ 19 respektive 24 kr per körd mil
(beroende på storlek på bil) inklusive bensin

Arbetsinsats
Utöver kostnaden i pengar delar vi på arbetet i föreningen.
Den arbetsinsats du behöver göra beror på hur mycket
du vill använda bilen. Det finns flera olika arbetsuppgifter
att välja mellan.