Protokoll

Börjåret 2000
Protokollen är i word-format:
- Medlemsmöte 14/11-00
- PROTOKOLL Fört vid konstituerande stämma för bildandet av ekonomisk förening I Borlänge, 3 oktober 2000.

Verksamhetsåret 2001