Styrelse

Ledamöter
Ordförande: Johan Zetterström
Kassör: Mikael Thuresson
Ledamot: Lena Staffas
Ledamot: Eva-Lena Scherling
Ledamot: John Thornander


Adress
Bilpolarna i Borlänge
c/o Johan Zetterström
Pyritvägen 5
784 45 Borlänge


Valberedning: Eric Båve, eric.baave@gmail.com
Mobil: 070-852 07 25


Kontakt/Nyckelpersoner
Björn Olausson, 0243-21 18 71
Mobil: 070-303 18 18
Lena Staffas, 0243-23 65 15
Mobil: 070-758 46 78


e-postadress:
bilpolarna@gmail.com