Styrelse

Ledamöter
Ordförande: Eric Båve
Kassör: John Thornander
Ledamot: Lena Staffas
Suppleant: Martin Strid


Adress
Bilpolarna i Borlänge
c/o John Thornander
Hagavägen 27
784 31 Borlänge

Kontakt/Nyckelpersoner
Björn Olausson, 0243-21 18 71
Mobil: 070-303 18 18
Lena Staffas, 0243-23 65 15
Mobil: 070-758 46 78


e-postadress:
bilpolarna@gmail.com