Att dela bil,
Vad är det?


  • Ett antal bilar
  • Ett antal människor som vill köra dem
  • Ett boknings- och betalningssystemVarför?


  • Trafiksäkra,

  • Bättre för miljön

  • Billigare än privata (om du inte måste köra väldigt mycket)

  • Om ni är flera i hushållet och ibland behöver mer än en bil så blir
    bilpool ett komplement.


Du som behöver bil sällan:
Varför köra ofta?

Du som behöver en stor bil ibland, en liten ibland:
Tag alltid just den bil du behöver.

Du som har barn:
Tänk på deras säkerhet, skaffa dig en modern bil.

Du som bryr dig om framtiden:
Var med i täten för utvecklingen av miljödugliga bilar.